Czym jest i kiedy stosujemy ewaluację ex-post?

06.06.2018

Decydując się, na przeprowadzenie danego projektu bądź programu, warto zadać sobie pytanie o efektywność działań, a także zadbać o to, aby była ona jak najwyższa. W tym celu warto przeprowadzać badania ewaluacyjne, które jako proces wykazują się regularnością ich powtarzania, a przy tym stanowią źródło obiektywnych ocen na temat realizowanego programu czy wybranych projektów. Przy […]

Dobra firma badawcza

08.01.2016

Rozwój pracowników cechą najlepszych firm badawczych Cechą najlepszych agencji badawczych jest inwestowanie w rozwój pracowników – ich kwalifikacje stanowią bowiem podstawę reputacji agencji. Realizacja badań jest procesem złożonym i wymagającym określonych umiejętności, w których specjalizację można pogłębiać przy pomocy licznych kursów i seminariów. Szkolenia pracowników stanowią zatem inwestycję w cały proces badawczy, a co za […]

bazy danych4

Zalety prowadzenia badań ewaluacyjnych

02.03.2015

Badania ewaluacyjne prowadzone w przypadku prac nad jakimkolwiek procesem właśnie wdrażanym, bądź tez w przypadku realizowania inwestycji i przedsięwzięć, współfinansowanych ze środków europejskich, maja za zadanie przede wszystkim stale dążyć do usprawnienia przebiegu procesu wykazując jego złe założenia oraz nieodpowiednio dobrane środki realizacji poszczególnych założeń. Dlatego też, możemy powiedzieć, iż ewaluacja ma bardzo duże znaczenie, […]

ewaluacja1

Cele badań ewaluacyjnych różnego typu

02.03.2015

Ewaluacja – jest pojęciem czysto naukowym, i polega na systematycznym badaniu wartości danego programu, czy też jakiegokolwiek rodzaju działania (polityczne, gospodarcze, biznesowe, a nawet oświatowe), w odniesieniu do konkretnych założeń ustalonych przed przystąpieniem do działania. Chodzi tutaj przede wszystkim o określenie w wyniku przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, skuteczności podejmowanych działań, udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy osiągane […]