Analizy statystyczne – w jakich projektach są przydatne?

Pierwsze skojarzenia

Analizy statystyczne zazwyczaj kojarzą się z wykładami studentów, podczas których analizowało się takie zjawiska statystyczne, jak mediana, dominanta, średnia, odchylenie standardowe… Jednakże niewielu później korzystało z tych danych wybierając studia o bardziej humanistycznym profilu lub nawet medycznym. Okazuje się jednak, że analizy statystyczne mogą rzeczywiście wpłynąć na jakość prac badawczych oraz odkryć zupełnie nowe pole głębokich analiz.
 
Wielopoziomowe analizy

Zdecydowanie nie można mówić o podstawowych obliczeniach, których wzorów uczyli się studenci pierwszych roczników niemal każdego typu studiów. W rozbudowanych projektach badawczych mówimy o wielopoziomowych danych, których już gromadzeniem i porządkowaniem zajmują się specjaliści. Analizy statystyczne odbywają się kilkuetapowo z uwzględnieniem branży, dla jakiej ma być przeprowadzona. Zależnie od tego, czy są to badania prowadzone:

  • na zlecenie firmy farmaceutycznej,
  • kliniczne badania dla uniwersytetu medycznego,
  • badania dotyczące zjawisk społecznych dla państwowych instytucji,
  • statystyki z zakresu gospodarki wykonywane dla firm,
  • badania w dziedzinie biostatystyki,
  • badania dotyczące ekonomii;

należy zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej. W dużych projektach, w których badacze mają do czynienia z ogromną ilością danych powinno być branych pod uwagę wiele dostępnych metod analiz, z godnie z celem jaki chce uzyskać badacz lub grupa badawcza. Analizy statystyczne pomagają wydobyć informacje, które można uogólniać na całą populację bądź na szeroką społeczność, co do której odnosi się badanie. Reprezentatywne wartości liczbowe umożliwiają przedstawienie informacji szerszemu gronu obserwatorów, są łatwiejsze w interpretacji i bardziej klarowne niż dane jakościowe, opisowe.

Potrzeba wykorzystania wielopoziomowych danych, gromadzonych podczas prowadzenia badań wymaga także zaangażowania profesjonalistów. Można zastanowić się czy kompetencje badaczy pozwalają na przeprowadzenie analizy statystycznej, jako elementu składowego badań. Ponadto, poza kompetencjami potrzebne są profesjonalne narzędzia, tj.: odpowiednie oprogramowanie statystyczne, potrzebna jest także platforma do gromadzenia i zarządzania danymi oraz doświadczenie w prowadzeniu różnorakich projektów badawczych.
 
Analizy statystyczne w nauce i biznesie    

Wysokiej jakości analizy statystyczne, podnoszące rangę prac badawczych, doktoratów, habilitacji czy też zleceń wykonywanych dla różnych gałęzi biznesowych (medycznych, ekonomicznych, farmaceutycznych, FMCG) warto zlecić wyspecjalizowanym agencjom badawczym. BioStat® funkcjonujący na rynku od 15 lat przeprowadzi dla Państwa rzetelne analizy, dzięki którym będzie możliwe wdrożenie nowych planów rozwojowych w Państwa przedsiębiorstwie lub wejście na wyższy poziom kariery naukowej.

 
Zyskaj więcej razem z BioStat® !