Prowadzenie badań klinicznych i obserwacyjnych

Wszystkie poważne firmy zlecają przeprowadzanie badań marketingowych. Każdego roku realizowanych jest tysiące badań obserwacyjnych, edukacyjnych, klinicznych i epidemiologicznych na zlecenie firm farmaceutycznych i medycznych. Nie zawsze zleceniodawcą jest ogromny koncern. Co raz więcej publicznych ośrodków naukowych realizuje badania. Można śmiało stwierdzić, że równie często przeprowadzane są badania dla firm komercyjnych jak dla firm niekomercyjnych. Wszystkie z wymienionych badań prowadzi się według podobnych wytycznych. Zawsze przed rozpoczęciem właściwego procesu badawczego warto określić próbę badawczą na jakiej przeprowadzane będzie badanie. Wyznaczenie czasu potrzebnego na realizację badania też jest ważnym elementem przygotowującym, podobnie jak sporządzenie metodologii badawczej. Dzięki ścisłej współpracy między stronami, możliwe jest przeprowadzenie właściwego procesu badawczego na pacjentach z kliniki/szpitala. Kolejnym etapem jest zebranie materiału badawczego i przygotowanie go do przeprowadzenia szczegółowej analizy. Wyniki z przeprowadzonego badania stanowią podstawę do zapoczątkowania zmiany.

Realizacja badań

Przed powierzeniem zadania prowadzenia badań obserwacyjnych na konkretnej próbie badawczej w określonym terminie, warto znaleźć najbardziej rzetelną firmę, która się tym zajmie. Agencje badawcze, zajmujące się realizacją badań marketingowych, edukacyjnych, obserwacyjnych, klinicznych oraz epidemiologicznych, dołożą wszelkich starań, aby cały proces przebiegł zgodnie z ustalonym planem. Tylko doświadczone firmy, a więc wykwalifikowany zespół badaczy, analityków, statystyków i informatyków może rzetelnie wykonać każde badanie. Tylko specjaliści bioinformatyczni i biotechnologiczni potrafią połączyć pracę naukową z pracą komercyjną. Warto podkreślić, że profesjonalne agencje badawcze potrafią dostosować swoją ofertę i zakres obowiązków do indywidualnych potrzeb małych firm oraz ogromnych koncernów farmaceutycznych czy medycznych. Dzięki temu wyniki z badań są rzetelne i trafne, a przeprowadzone badanie jest pomocne dla rozwoju firmy.

Prowadzenie badań i ich zakończenie

Badania obserwacyjne i badania kliniczne przeprowadza się w podobny sposób, o czym wcześniej była mowa, lecz różnią się w kilku kluczowych kwestiach. Jedną z nich jest czas, kiedy zostają one przeprowadzane. Badania kliniczne realizuje się przed wprowadzeniem danego leku na rynek, analizując przy tym czy nie szkodzi badanym, na jaką grupę najlepiej wpływa, w jaki sposób on działa. Warto podkreślić, że próba badawcza nie ogranicza się tylko do chorych, ale obejmuje swym zakresem także zdrowych ochotników. Prowadzenie badań obserwacyjnych ogranicza się do sprawdzania efektów już wprowadzonego leku. Chodzi o zbadanie czy działa on tak samo jak podczas prowadzenia testów klinicznych. Inną różnicą jest cena prowadzonych badań, która jest znacznie niższa w przypadku badań obserwacyjnych w porównaniu do badań klinicznych.