Aplikacje medyczne oraz rejestry kliniczne

Aplikacje medyczne i rejestry

Informatyzacja społeczeństwa postępuje bardzo szybko. W związku z tym, już powszechne staje się przenoszenie danych na dyski i wykorzystywanie ich w analizach, badaniach czy przy bieżących potrzebach, kiedy trzeba odnaleźć konkretne informacje. Na tym gruncie powstają rejestry medyczne. Tego typu aplikacje medyczne są bezcenne w świecie naukowców, praktyków oraz pacjentów.

Z jednej strony dają możliwość uzyskania konkretnej informacji. Z drugiej – pozwalają na obszerną analizę dużej ilości danych. Warto zatem zwrócić uwagę na kilka zagadnień, które są związane z nimi, a są interesujące. Dotyczą zarówno przeciętnego „Kowalskiego”, badacza jak i urzędnika.

Dane i ich bezpieczeństwo danych gromadzonych przez aplikacje medyczne

W Polsce weszła w życie ustawa, która dotyczy ochrony danych osobowych oraz przechowywania tego typu danych w komputerach oraz na serwerach. Przykładowo, w rejestrach klinicznych znajdują się m.in. informacje na temat pacjenta, jego schorzenia oraz zastosowanych metodach leczenia. Wiele osób może obawiać się o to, kto ma dostęp do takich danych oraz w jaki sposób mógłby je wykorzystać. Dlatego zwrócono uwagę na to, że muszą obowiązywać w tej kwestii ściśle określone przepisy, które uniemożliwią osobom niepowołanym dostęp do szczególnie wrażliwych danych.

Punkt widzenia pacjenta

Pacjenci w naszym kraju najczęściej skarżą się na długie kolejki do lekarzy specjalistów bądź odległe terminy badań i operacji. Potrzebują jednak również informacji na temat tego, gdzie najskuteczniej wyleczą określone schorzenie bądź który specjalista jest najlepszy. Na razie w Polsce nie ma rejestrów medycznych, które obejmowałyby wszystkie obszary medycyny i udostępniały dane nie tylko pracownikom służby zdrowia, ale i pacjentom. Jest ich kilka, ale w przyszłości miałoby być o wiele więcej.

Kontekst badań

Aby nauka cały czas się rozwijała, a w dziedzinie medycyny jest to konieczne, niezbędne są badania oraz ciągłe aktualizowanie dostępnych danych. Dlatego ośrodki naukowe oraz uczelnie prowadzą swoje własne rejestry kliniczne. Umieszczają tam dane dotyczące pacjentów, ich chorób, stosowanych metod leczenia oraz ich skuteczności. Jeden bądź kilka przykładów nie przesądza jeszcze o niczym. Dlatego tak istotne jest, by pozycji w takim rejestrze było wiele. Im więcej jest danych, tym jaśniejszy jest obraz wyników, które dostarcza ich analiza.

Finansowanie

Pojawia się pytanie na temat tego, kto powinien finansować powstanie oraz utrzymanie tego typu rejestrów. To państwo powinno najbardziej interesować się tym, by opieka zdrowotna była na jak najwyższym poziomie. Co więcej, powinna ona stale się poprawiać. Informacje dostępne w rejestrach medycznych pozwalają na monitorowanie tego. Poza tym, jak już zostało wspomniane, umożliwiają ośrodkom naukowym rozwijać badania, gdyż mogą dostarczać niezbędnych danych do analiz.