e-Recepta sposobem na kolejki w przychodni

e-Recepta stała się doskonałym wyjściem dla powiększających się kolejek przed gabinetami lekarskimi. Nowoczesna obsługa nie odstrasza nawet najstarszych pacjentów, którzy są zachwyceni faktem, że mogą skorzystać z porady online bądź telefonicznie i mieć kod na receptę w kilka minut.

Rewolucja w sposobie wystawiania recept

Niewątpliwie wszyscy wiedzą, że e-Recepta to doskonałe wyjście, aby przyspieszyć i usprawnić pracę w przychodniach i gabinetach lekarskich. Czym właściwie jest e-Recepta? Jest to elektroniczny dokument zastępujący tradycyjną, papierową receptę. Każdy pacjent, który ma otrzymać jakiekolwiek leki na receptę, otrzyma informację SMS-em, wiadomością e-mail bądź wydruk informacyjny od lekarza. Sposób odbioru kodu e-Recepty zależy od tego jak jest skonfigurowane Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

e-Recepta – plusy korzystania

  • Możliwość realizacji leków w każdej aptece w Polsce,
  • e-Recepta zapisuje się na Internetowym Koncie Pacjenta, dzięki czemu nawet, jeśli ktoś zgubi fizyczny wydruk, nie trzeba zgłaszać się po nową receptę, bo wszystko mamy na swoim koncie,
  • Z racji tego, że jest to dokument elektroniczny, zminimalizowane jest ryzyko otrzymania nieprawidłowych leków,
  • Jeśli zostało przepisane więcej leków, nie trzeba prosić o odpis, ponieważ nie utraci się refundacji,
  • Leki z e-Recepty można wykupić w kilku aptekach w różnym czasie, ale wykupując kolejne opakowania jednego leku, należy wrócić do tej samej apteki,
  • e-Recepta jest ważna 30 dni. Są takie, które są ważne 7, 120 czy 365 dni, ale to już musi specjalnie oznaczyć lekarz.

 

Jak zrealizować elektroniczną receptę?

Aby zrealizować e-Receptę, należy w aptece podać: numer PESEL oraz 4-cyfrowy kod recepty, który w zależności od ustawionych preferencji, pacjent otrzyma: SMS-em, wiadomością e-mail bądź informacja będzie widniała na papierowym wydruku informacyjnym od lekarza – aby otrzymać papierowy wydruk, należy zgłosić to lekarzowi podczas wizyty. e-Recepta może zostać wystawiona podczas wizyty w gabinecie oraz podczas wizyty online.