Badania statystyczne i ich zastosowanie w przemyśle

Zagadnienie zastosowania badań statystycznych dla przemysłu, było już wielokrotnie poruszane na łamach wielu portali, aczkolwiek nie zawsze jest ono przedstawione odpowiednio krótko, jasno i zwięźle, toteż niniejszy tekst będzie próbą takiego właśnie przedstawienia, w ujęciu zastosowań czysto biznesowych. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o to, aby potencjalny czytelnik, mógł sobie wyrobić jasny pogląd na sprawę, czy statystyka jest w biznesie potrzebna, i jeżeli uzna ze jest, to jak wielki wywołuje ona wpływ na działalność gospodarczą w poszczególnych przypadkach.

Jednym z najprostszych przykładów będzie tutaj przedstawienie przedsiębiorstwa, nastawionego na odbiorcę masowego, czyli takiego, którego klienci rekrutują się z całego kraju, a liczeni są w dziesiątkach a nawet setkach tysięcy. Tutaj bardzo ciężko będzie precyzyjnie określić zapotrzebowanie ogółu społeczeństwa na poszczególne usługi bez odpowiednich badań statystycznych. Chodzi o to, iż możemy w tym celu przeprowadzić odpowiednio zaplanowane badania statystyczne, które polegać będą na wytypowaniu odpowiedniej grupy reprezentatywnej, z wszystkich grup społecznych całego kraju, oczywiście z uwzględnieniem procentowego rozkładu poszczególnych grup, lub jeszcze lepiej, przeprowadzenie odpowiednich, oddzielnych badań, na osobnych grupach reprezentatywnych dla całej grupy społecznej. Chodzi tu przede wszystkim o podstawowy podział, na wiek, płeć, status społeczny, wysokość zarobków itp. Następnie, tak wytypowane grupy badanych, należy poddać ankiecie, zawierającej odpowiednio skonstruowane pytania.

Dzięki odpowiednio przeanalizowanym danym, możemy uzyskać bardzo klarowny obraz tego, w której grupie społecznej, nasz produkt, będzie cieszył się największym zainteresowaniem, wobec czego to właśnie na promocję skierowaną do tej grupy będziemy kłaść nacisk zdecydowanie największy. Generalnie rzecz biorąc, to właśnie statystyka, zapewnia nam podstawowe informacje niezbędne do planowania kampanii reklamowych skierowanych na najlepiej rokująca grupę odbiorców, tym bardziej iż dla każdej grupy inne cechy produktu bądź też usługi będą istotne.