Metody przeprowadzania badań

Firmy badawcze realizują badania przy pomocy różnych metod i technik badawczych m.in. CATI, CAWI, CAPI bądź też PAPI. Część z nich wymaga użycia Internetu w celu przesłania ankiety do docelowej grupy respondentów, bądź też w celu udostępnienia ankiety na stronie WWW. W tym przypadku odpowiedzi na zadane pytania mogą udzielać dowolne osoby zarejestrowane w specjalnej aplikacji. Niejednokrotnie pojawia się potrzeba przeprowadzenia badania wśród dużego grona respondentów, co okazuje się dość trudne. Dzięki badaniom internetowym realizacja badania staje się dużo łatwiejsza i nie wymaga zaangażowania dużej ilości pracowników firmy. Bardzo często wypełnienie ankiety online wiąże się z gratyfikacją, możliwe jest więc zarabianie na ankietach.

Płatne ankiety internetowe

W branży badawczej opinie ludzi o różnej profesji, różnym wieku, miejscu zamieszkania są bardzo cenne, ponieważ często przewidziany rozkład próby jest bardzo złożony. System weryfikuje dane zawarte podczas rejestracji w profilu respondenta. W przypadku zakwalifikowania się osoby do danego badania, system wysyła zaproszenie drogą e-mail do wzięcia w nim udziału. Udział w badaniu nie jest obowiązkowy, więc otrzymanie zaproszenia nie obliguje użytkownika do odpowiedzi na nie. Informacje zawarte w zaproszeniu pozwalają na określenie długości badania, tematyki oraz w przypadku płatnych ankiet online, ilości punktów możliwych do zdobycia. Po zebraniu minimalnej założonej puli punktów respondent może zamienić je na pieniądze, które w dalszej kolejności może wypłacić z konta bądź też przelać je z konta PayPal w celu zapłaty za inne dobra.

Opłacalność badań internetowych

Badania internetowe są opłacalne zarówno dla respondentów ze względu na profity jakie otrzymują, jak i dla firmy badawczej, która nie musi zatrudniać ankieterów, a co za tym idzie płacić za ich pracę. W niektórych firmach wysokość zapłaty ankieterowi uzależniona jest od ilości przeprowadzonych przez niego ankiet. Ponadto wysokość wynagrodzenia ankietera może być zbliżona do wysokości kwoty (odpowiedniej ilości punktów) otrzymywanej przez respondenta wypełniającego ankietę przez internet. Firma nie musi jednak martwić się np. o opłatę świadczeń pracowniczych w przypadku przeprowadzania badań drogą internetową. Kolejną łatwością, z którą wiąże się praca polegająca na wypełnianiu ankiet jest brak wymagań dot. wykształcenia, wieku, doświadczenia. Występuje tylko jedno wymaganie: dostęp do Internetu za pomocą dowolnego urządzenia obsługującego aplikację. Należy też oczywiście mieć zaktualizowaną przeglądarkę internetową. Nie potrzeba jednak żadnego specjalistycznego oprogramowania.