Program dla medycyny estetycznej

Prężny rozwój medycyny estetycznej w Polsce skutkuje większą ilością gabinetów medycznych, które proponują usługi z zakresu: dermatologii estetycznej, chirurgii plastycznej, kosmetologii oraz podologii. Dbający o swój wygląd kobiety i mężczyźni poszukują gabinetów, które będą odpowiadać na ich potrzeby, a jednocześnie wykażą się wysokim poziomem innowacyjności.
 

Innowacyjność w medycynie estetycznej

Innowacje i rozwój jakie można zaobserwować w wielu placówkach świadczących usługi na rzecz ochrony zdrowia wdrażane są także w gabinetach medycyny estetycznej. Idealny program dla medycyny estetycznej to taki, w którym specjalista będzie mógł gromadzić całą dokumentację medyczną pacjenta pod postacią elektroniczną (Elektroniczną Dokumentację Medyczną) wraz z możliwością wystawienia e-Recept, e-Zwolnień, a w przyszłości e-Skierowań.
 
Odpowiedni program dla medycyny estetycznej ułatwi pracę specjalistom pod kątem diagnostyki pacjentów, dzięki:
1) Specjalistycznym kartom wizyt lekarskich:
a) medycyny estetycznej,
b) ortopodologicznej,
c) indywidualnie budowanych kart dopasowanych do potrzeb specjalistów.

2) Szablonom dokumentów medyczno-prawnych:
a) zaświadczeń lekarskich,
b) skierowań do szpitala,
c) skierowań do specjalisty,
d) skierowań do pracowni diagnostycznej,
e) skierowań do poradni specjalistycznej.

3) Zgód na przetwarzanie danych osobowych
 

Obowiązkowe e-Dokumenty

Wystawianie recept, zwolnień i skierowań to także jedno z podstawowych działań placówki świadczącej usługi medycyny estetycznej. Integracja systemu Medfile® EDM z platformą NFZ P1 i P2 umożliwia sprawne przygotowanie e-Recept dla pacjentów. Od 8 stycznia 2020 r. e-Recepty zaczną funkcjonować obligatoryjnie w całym systemie polskiej ochrony zdrowia. Warto, aby gabinet medycyny estetycznej również był przygotowany na tę sytuację.

Od grudnia 2018 r. obowiązkowo funkcjonują także e-Zwolnienia. Program dla medycyny estetycznej Medfile® EDM pozwala na szybkie wystawienie e-Zwolnienia, dzięki automatycznemu zaciągnięciu jego danych z systemu do elektronicznego formularza L4.
Innowacyjne zmiany dotyczące Elektronicznej Dokumentacji Medycznej mają na celu usprawnienie pracy placówek medycznych i skrócenie czasu, który jest poświęcany na wypełnianie dokumentacji medycznej. Optymalizacja czasu pracy w placówkach medycznych umożliwi lepszą organizację czasu pracy personelu medycznego, a przede wszystkim lekarzy.
 

Wybór programu dla gabinetu medycyny estetycznej

Dopasuj funkcje programu dla gabinetu medycyny estetycznej do swoich potrzeb. Realizuj usługi medyczne przy wsparciu Medfile® EDM oraz zadania administracyjne, jak:
• e-Rejestrację pacjentów,
• zarządzanie grafikiem wizyt,
• opłaty za wizyty w formie:
a) przedpłat,
b) płatności kartą,
c) płatności gotówką;
• powiadomień SMS do pacjentów przed wizytą,
• magazyn leków i produktów medycznych,
• prowadzenie statystyk gabinetowych,
• import i eksport bazy danych:
a) kartoteki pacjentów,
b) księgi pacjentów,
c) eksportowania wizyt z danego dnia.
 

Przygotuj się na wprowadzenie e-Dokumentacji

Obowiązkowa e-Dokumentacja w placówkach medycznych nadchodzi wielkimi krokami. 8 stycznia 2020 r. jest datą wprowadzenia obowiązkowych e-Recept. Jeszcze dziś skontaktuj się z Obsługą Klienta Medfile® i przekonaj się jak łatwo możesz obsługiwać program dla medycyny estetycznej.