Badania potencjału rynku na potrzeby farmacji

Badania potencjału rynku farmaceutycznego

Rynek farmaceutyczny na świecie rozwija się w ogromnym tempie i jest bez wątpienia jedną z najbardziej obecnie konkurencyjnych branż. W takich warunkach absolutnie konieczne są precyzyjne i kompleksowe badania potencjału rynku. Dzięki nim producent zanim wprowadzi dany preparat na rynek może zaprojektować strategie marketingową poprzedzającą jego pojawienie się w aptekach oraz rozpoznać z jakim przyjęciem może się spotkać wśród pacjentów oraz opinii publicznej.

Badania potencjału rynku – w jakim celu się je zleca i wykonuje?

Najprościej rzecz ujmując we wszystkich badaniach rynku próbujemy odpowiedzieć na pytanie czy warto z punktu widzenia opłacalności wchodzić na dany rynek z produktem, który posiadamy. Aby badanie potencjału rynku farmaceutycznego było wiarygodne i dostarczyło odpowiedniej informacji powinno być kompleksowe i zmierzać w kilku kierunkach:

  • zwyczaje i preferencje zakupowe klientów
  • preferencje farmaceutów
  • preferencje lekarzy

Kierunki badań leków

Skracając można mówić o badaniu konsumentów z jednej oraz decydentów z drugiej strony i dopiero zestawienie tych dwóch potrzeb i preferencji pozwala odpowiedzieć na kluczowe pytanie na jakie powinno się uzyskać w ramach analizy, a mianowicie, czy nowy lek ma szanse przynieść firmie zyski w obliczu ogromnej konkurencji w tej branży. Warto wspomnieć, że bada się także planowaną strategię marketingową czyli na przykład analizuje ogólny wizerunek danej firmy na badanym rynku czy też to w jaki sposób kojarzy się i jakie oddziaływanie na potencjalnych klientów ma logo czy też opakowanie danego leku.

Analiza badań receptą na sukces

W zależności od produktu i zlecającej badanie firmy ilość badanych parametrów może być bardzo różna. Statystyka medyczna jest elastyczna i nie zawsze analizuje wszystkie parametry. Generalnie badaniu potencjału rynku poddaje się zarówno produkt jak i kanały dystrybucji. W pierwszym etapie natomiast badany jest sam rynek – analiza desk reaserch, czyli badanie sytuacji zastanej obejmujące określenie parametrów makroekonomicznych danego obszaru czy badanie demograficzne.

W kolejnych etapach dopiero wykonuje się szczegółowe badania jakościowe, które pozwalają zaprojektować narzędzia do przeprowadzenia sprawnych sondażowych  badań ilościowych. Ostatnim etapem pracy nad badaniem potencjału rynku jest prawidłowe zestawienie uzyskanych drogą wszystkich powyższych działań danych oraz ich odpowiednia analiza statystyczna. Dzięki niej możliwe jest przygotowanie modeli służących precyzyjnemu przewidywaniu potencjału rynkowego.