badania cati_2

Statystyka i analiza danych jako narzędzia dla biznesu

02.03.2015

Współczesny biznes, wymaga coraz lepszych narzędzi służących do wspomagania procesu decyzyjnego, bowiem każda podejmowana w ramach danego projektu decyzja musi się opierać na konkretnych danych, a nie tylko na przeczuciach osoby decydującej. Dlatego też, coraz częściej w tym miejscu pojawiają się konkretne statystyki oraz analizy, dzięki którym można pozyskać niezbędne do podejmowania trafnych decyzji informacje. […]

badania statystyczne8

Analiza danych dla biznesu

02.03.2015

Przeprowadzanie systematycznych analiz danych biznesowych, stale, rzetelnie i poprawnie prowadzonych, w zakresie poszczególnych działań przedsiębiorstwa, jest niesłychanie ważne i istotne, bowiem, dzięki temu, wszyscy pracownicy, zatrudnieni na szczeblu decyzyjnym, mają zawsze pod ręką gotowe analizy poszczególnych danych, które pozwalają im skutecznie i sprawnie podejmować kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa decyzje. Chodzi tutaj głównie o to, aby […]

badania statystyczne4

Przeprowadzanie analizy danych

02.03.2015

Analizowanie wszelkiego rodzaju danych to zajęcie wymagające konkretnej wiedzy z zakresu baz danych, oraz umiejętności obsługi poszczególnych narzędzi analitycznych, bez których niestety nie będziemy mieli możliwości wyciągania jakichkolwiek wniosków. Trzeba tutaj więc w celu przeprowadzenia analizy danych, oczywiście przede wszystkim danych poprawnie zgromadzonych, zatrudnić specjalistę analityka, bądź też zlecić przeprowadzenie badań specjalistycznej firmie zajmującej się […]

badania cati

Profesjonalne badanie rynku

02.03.2015

Przeprowadzanie wstępnych badań rynku, w celu określenia zainteresowania danym produktem bądź usługą ma przede wszystkim na celu określenie czy osiągniemy przy wprowadzeniu produktu bądź też usługi próg zyskowności. Oczywiście badania tego typu przy produktach skierowanych do odbiorcy masowego, muszą być przeprowadzone w oparciu o narzędzia do analizy statystycznej, bowiem nie mamy możliwości sprawdzenia wszystkich potencjalnych […]

ewaluacja2

Celowość prowadzenia badań ewaluacyjnych

02.03.2015

Badania ewaluacyjne to badania prowadzone w odniesieniu do danego zagadnienia związane przede wszystkim z jakimś działaniem, programem działania, czy też obiektem, badające cechy tego obiektu/działania, oraz określające, czy wszystkie czynności wykonywane w ramach danego działania/obiektu, przekładają się na osiągnięcie zakładanych efektów. Dzięki badaniom ewaluacyjnym, możemy całkiem jasno i precyzyjnie określić które aspekty danego obiektu, czy […]

ewaluacja1

Cele badań ewaluacyjnych różnego typu

02.03.2015

Ewaluacja – jest pojęciem czysto naukowym, i polega na systematycznym badaniu wartości danego programu, czy też jakiegokolwiek rodzaju działania (polityczne, gospodarcze, biznesowe, a nawet oświatowe), w odniesieniu do konkretnych założeń ustalonych przed przystąpieniem do działania. Chodzi tutaj przede wszystkim o określenie w wyniku przeprowadzenia badań ewaluacyjnych, skuteczności podejmowanych działań, udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy osiągane […]

badania statystyczne

Medyczne bazy danych i ich zastosowanie w przedsiębiorczości.

02.03.2015

Zastosowanie wszelkiego rodzaju baz danych obsługiwanych przez aplikacje CRM, oraz odpowiednich narzędzi analitycznych, do ich obsługi, pozwala wielu sektorom biznesu na dokładne i bardzo precyzyjne planowanie sprzedaży swoich produktów, na podstawie skrupulatnie zbieranych przez długi czas informacji, o wszystkich potencjalnych klientach firmy. Dzięki bazie danych zawierającej dane wszystkich klientów, można szybko wysupłać informację o tym […]