Dlaczego test kompetencji da Ci więcej niż CV?

Test kompetencji jest to innowatorska metoda i póki co najskuteczniejsza służąca do oceny potencjału zawodowego przyszłego kandydata. Dzięki zróżnicowanym pytaniom sposób ten pozwala na odnalezienie osób, które może nie mają wyspecjalizowanego wykształcenia, ale za to posiadają dużo cenniejsze umiejętności i cechy, które przydadzą się w firmie i na stanowisku, na które aplikuje kandydat.

Test kompetencji i CV mogą iść ze sobą w parze, jednak przeglądając CV rekruter nie jest w stanie dostrzec potencjału, którym dysponuje kandydat. Dodatkowo samo CV i rozmowa kwalifikacyjna często dyskwalifikują kandydata na starcie, ponieważ z powodu stresu powiedział coś, czego nie do końca spodziewał się pracodawca, natomiast test kompetencji daje większe możliwości na poznanie kandydata. Ponadto daje on kandydatowi dodatkową możliwość na wykazanie się i pokazanie swoich mocnych stron, niestety samo CV często nie jest w stanie obronić umiejętności i wiedzy kandydata.

Często kończąc określone studia okazuje się, że osoba po danym kierunku lepiej odnajduje się na innym stanowisku, nie koniecznie związanym z ukończonym kierunkiem. Test kompetencji daje możliwość bezpośredniej weryfikacji w czym najlepiej sprawdzi się kandydat i jakie stanowisko będzie dla niego najlepsze, pozwala to na wydobycie potencjału, którym cechuje się dana osoba aplikująca na stanowisko w firmie i rozwijania jego ukrytego talentu.

Kolejną zaletą testu kompetencji jest to, że kandydat nieraz zostaje zdyskwalifikowany już na starcie z powodu braku doświadczenia w danym zawodzie, natomiast test kompetencji pozwala sprawdzić, czy dany kandydat upora się z powierzonymi obowiązkami na nowym stanowisku.

Pytania zawarte w teście kompetencji pozwalają również podejść do każdego z kandydatów indywidualnie, a udzielone odpowiedzi pozwalają na spersonalizowane podejście do osoby aplikującej czy pracownika, ponieważ każda osoba cechuje się odmiennym charakterem, jedną osobę motywują pochwały, a u drugiej pochwały spowodują spadek efektywności danego pracownika.

Niestety CV nie pozwala na uzyskanie powyższych efektów, póki co dokument jakim jest CV pozwala na podkreślenie kandydatów z bogatym doświadczeniem. Test kompetencji daje szanse młodym kandydatom wchodzącym dopiero na rynek pracy, którzy za pomocą testu są w stanie dobrze się zaprezentować wśród potencjalnych pracodawców. Zdarza się, że młody niby niedoświadczony pracownik może być większą szansą dla firmy niż kandydat z wieloletnim doświadczeniem.