Na czym polega sukces eCRF?

Badania wykorzystujące innowacyjne systemy wspierają procesy nakierowane są na podnoszenie jakości prowadzonych działań. Dzięki oprogramowaniu eCRF (elektronicznych kart obserwacji) możliwym staje się gromadzenie i interpretowanie dużych baz danych. Oprogramowania do wspierania badań klinicznych (system clinical trial software) odpowiada wymogom stawianych przed procesami badawczymi.

 System skupiony na celu badania

eCRF między innymi pomaga zachować bezpieczeństwo badania poprzez szyfrowany dostęp online do danych. System ten wspiera także czuwanie nad kompletnością wszelkich danych wprowadzanych do systemu. Ponadto wykorzystane oprogramowanie, system clinical trial software, skupia się na:

 • tworzeniu mechanizmów służących do sprawozdawania i raportowania;
 • narzędziach pozwalających monitorować przebieg badania;
 • weryfikacji poziomu realizacji założonych planów.

Powodzenie tkwi w szczegółach

Wspierając wymagania, które stawiane są przed badaczami system pozwala na różnorakie rozwiązania takie jak:

 • możliwość drukowania elektronicznych wersji kart obserwacji klinicznej;
 • wprowadzanie zmian w trakcie prowadzenia badania;
 • określanie poziomu dostępu do konkretnych części systemu;
 • automatyczne tworzenie kopii zapasowych.

Zdając sobie sprawę z tego jak cenne są pozyskiwane dane wykorzystuje się w systemie odpowiednie kroki mające na celu zabezpieczenie pozyskiwanych danych, a także umożliwia się śledzenie zmian wartości wpisów. Każde z tych działań przekłada się na powodzenie całego procesu badawczego.

Pomoc w postaci systemu

Ponadto przywołane oprogramowanie (system clinical trial software) wyposażone jest w moduł statystyczny, który odpowiada także za prezentację wyników w sposób czytelny i zrozumiały. Należy przy tym zaznaczyć, że system posiada intuicyjny interfejs, który pozwala na szybkie opanowanie umiejętności poruszania się w systemie. Do dodatkowych zalet można zaliczyć:

 • możliwość testowania formularzy;
 • monitorowanie kompletności wprowadzanych danych;
 • rejestrowanie akcji użytkowników systemu;
 • możliwość wyłapywania błędnych danych.

Oprogramowanie dla sukcesu

Zalety systemu opierają się dostosowaniu jego możliwości do wymogów badaczy. Zdając sobie sprawę jak ważne jest zachowanie odpowiedniej kontroli nad przebiegiem procesu badawczego stworzono odpowiednie oprogramowanie wykorzystywane do wspierania badań klinicznych (system, clinical trial software). Możliwości, które daje oprogramowanie dają szansę na przeprowadzanie wartościowych procesów badawczych.