Analiza danych – unikaj ryzyka, postaw na zysk

Ambicje przedsiębiorców

Ambicją wielu właścicieli biznesu jest prężny rozwój firmy, osiągnięcie pozycji lidera oraz pozyskanie jak największej liczby klientów. Są to cele adekwatne do działań, jednakże często przedsiębiorcy pomijają ważny element, jakim jest unikanie ryzyka. Ryzyko – nieprzeanalizowane może zrujnować osiągniętą pozycję firmy w branży, czy też obniżyć poziom zaufania klientów do marki. Jak go uniknąć?

 

Gromadzone dane i analiza rynku

Weryfikacja sytuacji na rynku, śledzenie konkurencji oraz reagowanie na potrzeby klientów to jedno. Jednak ważniejszym zadaniem jest umiejętna analiza danych gromadzonych na wielu poziomach w firmie oraz ich konfrontacją ze zjawiskami mającymi wpływ na firmę i branżę (aktualną sytuacją gospodarczą, warunkami społecznymi, panującą koniunkturą
w sektorze).

Dokładna, wielopoziomowa analiza danych polega na:

  1. pozyskaniu odpowiednich danych kluczowych dla celu zleceniodawcy, przetworzeniu ich oraz przechowywaniu w zaawansowanych systemach,
  2. wykorzystaniu modeli matematycznych oraz statystycznych, a także informatycznych narzędzi w celu łatwego operowania danymi oraz ich prezentacji,
  3. zastosowaniu metod statystycznych, matematycznych oraz informatycznych celem analiz zjawisk gospodarczych i społecznych,
  4. konstruowaniu modeli o charakterze prognostycznym oraz symulacji odnoszących się do zjawisk mających wpływ na sektor, w którym działa firma,
  5. wyciąganiu wniosków, a także formułowaniu sądów w oparciu o przeprowadzone analizy i pozyskane dane.

Dostosowanie metod analizy danych do branży, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo, a także elastyczne metody współpracy pomiędzy ekspertami-analitykami, a właścicielem firmy, umożliwiają znalezienie najbardziej optymalnych działań biznesowych oraz poszukiwanie nowych rozwiązań dla zwiększenia potencjału działań firmy, czy też zlokalizowania kolejnych obszarów potencjalnego zysku.

 

Działania niezawodne  

Naukowe metody stosowane w projektach biznesowych, takie jak analiza danych pozwalają uzyskać rzetelne dane. Analityka nie jest zjawiskiem nowym, a statystyczne i matematyczne modele działań przekłute na sektor biznesowy gwarantują zdobycie kompletnych informacji o aktualnych i przyszłych zjawiskach, które mogą dotknąć przedsiębiorstwa. Analiza lojalności klientów w stosunku do firmy, prognozy sprzedażowe, modelowanie ryzyka nadużyć ze strony klientów, analiza ryzyka kredytowego, czy też ryzyka niewypłacalności; te i wiele innych analiz można wykonać dzięki specjalistom BioStat®.

 

Przekonaj się już dziś, jak skutecznie działać na rynku! Skontaktuj się z BioStat® i poznaj szczegóły oferty.