Badania potencjału rynku na potrzeby farmacji

Rynek farmaceutyczny na świecie rozwija się w szybkim tempie i jest bez wątpienia jedną z najbardziej konkurencyjnych branż. W takich warunkach absolutnie konieczne są precyzyjne i kompleksowe badania potencjału rynku. Dzięki nim producent, zanim wprowadzi dany preparat na rynek, może zaprojektować strategię marketingową poprzedzającą jego pojawienie się w aptekach oraz rozpoznać z jakim przyjęciem może się spotkać wśród pacjentów oraz opinii publicznej.
 

Badania potencjału rynku – w jakim celu się je zleca i wykonuje?

Najprościej rzecz ujmując we wszystkich badaniach potencjału rynku próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy warto z punktu widzenia opłacalności wchodzić na dany rynek z produktem, który posiadamy. Aby badania potencjału rynku farmaceutycznego były wiarygodne i dostarczyły odpowiedniej informacji powinny być kompleksowe i zmierzać w kilku kierunkach określających:

 • zwyczaje i preferencje zakupowe klientów,
 • preferencje farmaceutów,
 • preferencje lekarzy,
 • wizerunek i świadomość marki pośród konsumentów,
 • konkretne skojarzenia z marką,
 • efektywność materiałów i haseł reklamowych,
 • jakość promocji i dystrybucji przekazów z uwzględnieniem ich skuteczności,
 • ocenę opakowań produktów medycznych,
 • potencjał sprzedażowy suplementów diety, produktów OTC i RX.

 

Realizacja Badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®

Eksperci ds. Medical Market Research z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® poddają badaniom wiele sfer składających się na rozwijający się rynek medyczny w Polsce i za granicą. Firmy będące obecnie na rynku, jak i te chcące wejść do branży medyczno-farmaceutycznej mogą wykonać:

 • Badania leków z zakresu produktów OTC jak również oraz Rx oraz suplementów diety,
 • Badania obserwacyjne umożliwiające ocenę skuteczności oraz umożliwiające porównanie efektywności ich stosowania w trakcie terapii, a w tym: analizy o charakterze kontrolnym, badania przekrojowe, badania kliniczno-kontrolne, badania kohortowe,
 • Badania satysfakcji pacjentów, weryfikujące: jakość opieki medycznej, jakość obsługi pacjentów na recepcji, skuteczność leczenia i zmniejszania bólu, podejście pracowników medycznych do potrzeb psychologicznych chorego, rzetelne wykonywanie procedur w zakresie informowania pacjentów z zakresie procedur medycznych przed zabiegami lub badaniami,
 • Badania tajemniczego pacjenta.

Ponadto Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® oferuje realizację badań dotyczących:

 • Urządzeń medycznych,
 • Obsługi pacjenta przez placówkę medyczną (a w tym przez: gabinety, wielospecjalistyczne przychodnie i szpitale),
 • Jakości obsługi klienta w aptece,
 • Reacall test, czyli badań efektywności przedstawicieli medycznych.

 

Kierunki badań leków

Badania potencjału rynku to w pierwszej kolejności badania konsumentów, a w drugiej decydentów. Zestawienie potrzeb i preferencji tych dwóch podmiotów pozwala odpowiedzieć na kluczowe pytanie w ramach analizy badań rynku medycznego: „Czy nowy lek ma szanse przynieść firmie zyski w obliczu ogromnej konkurencji w tej branży”.
W ramach badań potencjału rynku medycznego analizowana jest także planowana strategia marketingowa, czyli wizerunek danej firmy, elastyczność cenowa, odbiór ogólny marki przez klienta, czy też to w jaki sposób kojarzy się i jakie oddziaływanie na potencjalnych klientów ma logo czy też opakowanie danego leku.
 

Satysfakcja pacjentów oraz healthcare

W zależności od produktu i zlecającej badanie firmy, Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® analizuje różnorodne czynniki mające wpływ na jakość prowadzonych terapii, skuteczność stosowanych leków czy też jakości usług w placówkach medycznych. Badania prowadzone w ramach satysfakcji pacjentów obejmują czynniki dotyczące:

 • Jakości opieki medycznej,
 • Jakości usług realizowanych przez recepcję placówki,
 • Skuteczności prowadzonego leczenia oraz eliminowania bólu,
 • Otwartości personelu medycznego na potrzeby pacjenta w aspekcie psychologicznym,
 • Realizowania procedur medycznych z zakresie informowania pacjentów o procedurach medycznych przed zabiegiem lub badaniem.

 

Metody badań analitycznych oraz wykorzystywane techniki

Badania potencjału rynku medycznego wykorzystują różnorodne metody technik i analiz, aby uzyskane dane były jak najbardziej obiektywne. Najczęstszymi metodami wykorzystywanymi dla tej branży są badania o charakterze jakościowym. Są to:

 • badania fokusowe FGI,
 • indywidualne wywiady pogłębione,
 • badania tajemniczego klienta,
 • badania sensoryczne oraz testy CLT.

Wymienione typy mogą być także pogłębione o badania o charakterze ilościowym:

 • uzupełniane następnie o badania typu ilościowego: ankiety,
 • badania opinii prowadzone w autorskim panelu internetowym,
 • wywiady telefoniczne.

które pozwolą uzupełnić jakościowe dane o informacje o charakterze ilościowym. Dzięki tym uzupełnieniom można przełożyć zebrane wyniki badań na szersze zbiorowości lub ogół społeczeństwa.