Elektroniczna dokumentacja medyczna – kiedy i co się zmieni?

Od 2017 roku powszechna stanie się konieczność gromadzenia i generowania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Dotychczas e-dokumentację wprowadziły niektóre podmioty – z ich doświadczenia wynika, że na skuteczne zastąpienie dokumentacji papierowej przez nowoczesną elektroniczną dokumentację medyczną potrzeba około roku czasu. W związku z tym warto rozważyć wcześniejsze wprowadzenie nowej formy prowadzenia dokumentacji, żeby uniknąć ewentualnego zastoju wywołanego przez przymus użytkowania jej od sierpnia 2017.

Zastosowanie elektronicznej dokumentacji medycznej ma pewien walor ekologiczny, oprócz tego wiąże się przede wszystkim z oszczędnością miejsca, zwykle zajmowanego przez papierową dokumentację, a także czasu, jaki dotychczas potrzebny był na znalezienie poszukiwanych akt. Przy zastosowaniu odpowiednich procedur związanych z bezpieczeństwem elektroniczna dokumentacja medyczna z pewnością okaże się propozycją znacznie ułatwiającą funkcjonowanie jednostek medycznych.

Cechy oprogramowania EDM

Oczywiście wprowadzenie w jednostce elektronicznej dokumentacji medycznej wiąże się
z koniecznością zaopatrzenia się w specjalistyczne oprogramowanie, którego zadaniem będzie zarówno generowanie jak i gromadzenie danych. Takie aplikacje pojawiają się w ofercie firm zajmujących się dystrybucją oprogramowania. Systemy dostępne na rynku różnią się w zależności od producenta, jest jednak klika wymagań, które należy postawić każdemu z nich. Oprogramowanie EDM z pewnością powinno:

  • zabezpieczać dostęp do informacji medycznych i danych osobowych pacjentów;
  • zapewniać selektywny dostęp do gromadzonych informacji;
  • rejestrować historię zmian wraz z informacjami o autorach tych zmian;
  • zabezpieczać informacje przed zniszczeniem uszkodzeniem lub utratą;
  • generować postać pisemną dokumentacji.

Także znana ze współpracy z rynkiem medycznym firma Biostat wprowadziła do oferty własną propozycję skierowaną do podmiotów medycznych zainteresowanych elektroniczną dokumentacją medyczną. Aplikacja Medfile powstała przy udziale informatyków stale współpracujących z Biostatem. Oprogramowanie stworzono w oparciu o potrzeby zarówno prywatnych gabinetów jak i dużych przychodni, łączących działalność kilku specjalistów.

Elektroniczna dokumentacja medyczna powinna być prowadzona z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki nowoczesnym zabezpieczeniom i sposobom weryfikacji propozycja Medfile gwarantuje bezpieczeństwo gromadzonych danych, oraz dostępu do nich.

Zalety Medfile

Przeglądarkowy interfejs oprogramowania jest czytelny i intuicyjny, a do jego użytkowania wystarczy dowolne urządzenie łączące się z Internetem. Dzięki pracy w chmurze oprogramowanie do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej automatycznie aktualizuje się do najnowszej wersji.

Dzięki wielodostępowi Medfile pozwala również na wspieranie pracy zarówno lekarzy i pielęgniarek jak i księgowych. Pracę rejestratorów medycznych wspiera umożliwiając umawianie wizyt i druk recept czy skierowań. Zastosowanie elektronicznej dokumentacji medycznej z pewnością wpłynie korzystnie na organizacyjno-administracyjną pracę jednostki medycznej.