Omnibus jako doskonałe rozwiązanie dla biznesu

Omnibus to badanie które ma szansę zrewolucjonizować rynek, posiada bowiem dwie najwyżej cenione zalety: niską cenę i szybki czas realizacji. Co więcej, wspomniane zalety idą w parze z najwyższymi standardami rzetelności i wiarygodności badania ogólnopolskiego.

Szybkość i przystępna cena

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej szybkiej metody badawczej, czyli wywiadu telefonicznego wspieranego komputerowo (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing – CATI), wyeliminowaliśmy konieczność druku i przesyłania materiałów papierowych, co w przypadku dużego ogólnopolskiego badania trwało bardzo długo. Obecna metoda pozwala także na digitalizację materiałów synchronicznie z ich pozyskiwaniem, dzięki czemu dane są niemal natychmiast po ich uzyskaniu gotowe do analiz.

Badanie omnibusowe osiąga w ten sposób najkrótszy czas realizacji, wynoszący 7 dni. Proces ankietyzacji rozpoczynamy każdego pierwszego dnia miesiąca – na dwa tygodnie wcześniej zbieramy zlecenia od zamawiających, które skompilowane zostaną w jednym kwestionariuszu badawczym, co pozwoli obniżyć koszta realizacji jeszcze bardziej. Zadanie pojedynczego pytania grupie 1000 dorosłych mieszkańców Polski w badaniu omnibusowym kosztuje jedynie 400zł.

Dobór próby badawczej

Odpowiedni dobór próby badawczej jest podstawą rzetelności i wiarygodności każdego badania. Badanie omnibusowe odbywa się według najwyższych firmowych standardów, a próba selekcjonowana jest spośród mieszkańców wszystkich województw kraju z uwzględnieniem rzeczywistego zróżnicowania społeczeństwa ze względu na wiek, płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania.

7 dnia od rozpoczęcia ankietyzacji gotowy jest raport w wersji standardowej. Obejmuje on zestawienia tabelaryczne (liczbowe i procentowe) dotyczące treści zleconych przez zamawiającego. Za dodatkową opłatą mogą zostać wykonane dodatkowe analizy statystyczne, weryfikacja hipotez statystycznych, której celem jest wyłonienie istotnych korelacji między zmiennymi, a także wprowadzić można elementy metody opisowej, które ułatwią interpretację wyników badania.

Dużą użyteczność wykazują badania omnibusowe w zakresie pomiarów prowadzonych okresowo w celu monitorowania określonego aspektu i jego zmian w czasie, na przykład stanu wiedzy społeczeństwa w danym zakresie przed, w trakcie i po przeprowadzeniu akcji informacyjnej, promocyjnej lub kampanii społecznej.