Statystyka i analiza danych jako narzędzia dla biznesu

Współczesny biznes, wymaga coraz lepszych narzędzi służących do wspomagania procesu decyzyjnego, bowiem każda podejmowana w ramach danego projektu decyzja musi się opierać na konkretnych danych, a nie tylko na przeczuciach osoby decydującej. Dlatego też, coraz częściej w tym miejscu pojawiają się konkretne statystyki oraz analizy, dzięki którym można pozyskać niezbędne do podejmowania trafnych decyzji informacje. Oczywiście sama trafność decyzji, w dużej mierze jest także uzależniona od wiedzy i doświadczenia decydenta, wobec czego, także i on powinien przejawiać tutaj umiejętność analitycznego spoglądania na wyniki wszystkich przeprowadzonych analiz i zestawień, i dopiero po wnikliwym i dogłębnym ich zbadaniu może podjąć jakiekolwiek decyzje.

Aby mieć możność zdobywania konkretnych informacji z różnych aspektów działalności, koniecznie należy w przedsiębiorstwie posiadać liczne bazy danych, zapewniające nam aktualne dotyczące poszczególnych dziedzin, na przykład klientów, kontrahentów, zysków, wydajności pracy itp. Na podstawie takich danych można już częściowo ukierunkować podejmowane decyzję na właściwy tor, nie mniej jednak, trzeba jeszcze z cała pewnością przeprowadzić cały szereg innych badań, szczególnie jeśli podejmowane decyzje dotyczą najważniejszych sektorów gospodarki przedsiębiorstwa, oraz kluczowych działań, odbijających się bezpośrednio na jego kondycji finansowej.

W przypadku zaś kiedy niezbędne są informacje dotyczące na przykład zapotrzebowania rynku na dany produkt bądź też usługę, wyjątkowo przydatnymi narzędziami są tutaj wszelkiego rodzaju analizy statystyczne, które na podstawie wiedzy o pewnym wycinku rynku, dość precyzyjnie określają zachowanie się całego rynku, na którym mamy przecież do czynienia z odbiorcą masowym.

Jednym więc słowem, zarówno analizy statystyczne, jak i bazy danych, to bardzo ważne w przedsiębiorstwach narzędzia, których przydatności nie wolno pod żadnym pozorem lekceważyć, gdyż może się to okazać przyczyną bardzo poważnych konsekwencji dla firmy.