Statystyka i Analiza danych

Projektowanie badań naukowych – Statystyka i Analiza danych
Istotnym krokiem w prowadzeniu badań naukowych (doktorat, hablilitacja, inne prace naukowe) jest sfinalizowanie projektu badawczego. Termin “projekt badawczy” odnosi się do ogólnego projektu proponowanego badania, w tym do wszystkich kroków, które są stosowane przez badacza w celu rozwiązania problemu badawczego lub odpowiedzi na pytanie badawcze poparte rzetelnymi danymi i analizami statystycznymi. Niewłaściwie zdefiniowany projekt badawczy może utrudnić wysiłki zmierzające do rozwiązania problemu badawczego i uzyskania znaczących wyników. Oferujemy wsparcie dla wszystkich kroków związanych z badaniami, począwszy od zrozumienia najlepszej filozofii po wybór metod analizy.
Rodzaje projektów badawczych, które mogą Cię poprowadzić
– Eksploracyjny
– Opisowy
– Przyczyna
– Studium przypadku
– Kohorta …. i więcej
Jak pomóc w zaplanowaniu projektu badawczego?
– Zaczynamy od pomocy w identyfikacji problemu badawczego, pomocy w zdefiniowaniu dziedziny, którą chcesz studiować i zawężeniu jej do określonego obszaru.
– Zapewniamy pomoc w przeszukiwaniu źródeł literatury wtórnej, aby zapewnić, że Twoje badania zmierzają we właściwym kierunku.
– Pomagamy formułować hipotezy.
– Pomagamy zrozumieć, jakie dane będą potrzebne do rozwiązania problemu badawczego oraz narzędzia analityczne, które będą potrzebne do właściwego przetwarzania zebranych informacji
Wybór filozofii badań
Filozofia badań obejmuje proces myślowy stojący za gromadzeniem, analizą i wykorzystaniem danych. Oferujemy wsparcie w formułowaniu wszystkich aspektów aksjologicznych, epistemologicznych i ontologicznych filozofii i pomagamy badaczowi w wyborze najbardziej odpowiedniej filozofii badawczej do ich opracowania. Mamy doświadczenie w pracy z następującymi typami filozofii badawczej:
– Pozytywizm
– Interpretacja
– Pragmatyzm
Strategia i metody badawcze
Ważnym elementem finalizacji projektu badawczego jest dobór strategii i metod badawczych. Wyboru dokonuje badacz w oparciu o charakter pytania badawczego, informacje, które są już dostępne oraz dostępne zasoby. Podstawowe rodzaje metod badawczych, które wspieramy, obejmują badania jakościowe, ilościowe i mieszane. Prowadzi Cię w wyborze odpowiedniej strategii, odpowiednich metod badawczych i właściwego instrumentu badawczego.
Mamy więcej informacji na temat jakościowych i ilościowych usług badawczych, które oferujemy.

Więcej: BIOSTAT.