W jakich celach przeprowadza się badania marketingowe pielęgniarek?

Polska od lat boryka się z deficytem pielęgniarek, które mogłyby zasilić polską służbę zdrowia. Jak duży jest to niedobór pozwalają uświadomić m.in. badania marketingowe pielęgniarek. Kto może zlecić ich wykonanie i jakie informacje można dzięki nim otrzymać?

 

Zawód deficytowy

Jeśli chodzi o zawody w przypadku których w Polsce od lat brakuje siły roboczej, dotyczy to m.in. opieki zdrowotnej, w tym oczywiście lekarzy oraz pielęgniarek. Te ostatnie stanowią absolutną podstawę jeśli chodzi o sprawne działanie służby zdrowia, dlatego też w ostatnich latach robi się więcej, aby zapełnić tę rynkową lukę.

 

Jak duży jest niedobór? Z badania marketingowego pielęgniarek przeprowadzonego przez Centrum Badawczo Rozwojowego Biostat® wynika, że 75 proc. szpitali każdego roku zgłasza zapotrzebowanie na osoby wykonujące ten zawód. Wynika z niego także to, że na tysiąc mieszkańców w Polsce przypada zaledwie 5,4 pielęgniarki, zaś w krajach europejskich jest to średnio 9,5.

 

Kto może zlecić badanie marketingowe pielęgniarek?

Badanie marketingowe pielęgniarek zlecają m.in. uczelnie planujące otworzyć w swoich placówkach taki kierunek. Pozwala ono bowiem sprawdzić, czy otwarcie będzie opłacalne, co jest ważnym kryterium przede wszystkim dla podmiotów prywatnych.

 

Dodatkowo badania marketingowe pielęgniarek mogą być planowane przez agendy rządowe, także w celu sprawdzenia sytuacji na rynku i opracowania kilkuletniego planu, który pozwoliłby zmniejszyć ten niedobór.

 

Zdarza się też, że zlecają je jednostki non-profit, również w celu sprawdzenia innych kwestii, takich jak choćby jakość opieki zdrowotnej w szpitalach.

 

Jak wykonuje się badania marketingowe pielęgniarek?

Metod przeprowadzania badań marketingowych jest wiele i co ważne, można je ze sobą łączyć. Jedną z podstawowych i wykorzystywanych zazwyczaj jest technika CAWI, która pozwala na dotarcie do dużej grupy respondentów, w tym przypadku pielęgniarek.

 

Główne zalety tej techniki to:

 

  • niski koszt realizacji w porównaniu z innymi technikami,
  • możliwość wypełniania ankiet przez respondentów w dowolnym miejscu i czasie,
  • szybkość realizacji, od momentu przesłania ankiet, aż do uzyskania wyników,
  • możliwość dotarcia do dużej grupy osób.

 

W przypadku badań marketingowych pielęgniarek, jak i również wielu innych, można skorzystać też z badań fokusowych. Jest to metoda wywiadu grupowego, w przypadku której przeprowadza się go w obecności moderatora czuwającego nad przebiegiem dyskusji. Dzięki temu można uzyskać m.in. eksperckie informacje, w tym przypadku choćby na temat głównych barier związanych z zawodem pielęgniarki.

 

Badania marketingowe pielęgniarek to sposób na uzyskanie wielu rzetelnych i miarodajnych informacji na temat tego zawodu. Mogą one posłużyć różnym podmiotom, w tym m.in. uczelniom planującym otwarcie kierunku kształcącego przyszłe pielęgniarki, czy również jednostkom rządowym i pozarządowym.