Zalety prowadzenia badań ewaluacyjnych

Badania ewaluacyjne prowadzone w przypadku prac nad jakimkolwiek procesem właśnie wdrażanym, bądź tez w przypadku realizowania inwestycji i przedsięwzięć, współfinansowanych ze środków europejskich, maja za zadanie przede wszystkim stale dążyć do usprawnienia przebiegu procesu wykazując jego złe założenia oraz nieodpowiednio dobrane środki realizacji poszczególnych założeń. Dlatego też, możemy powiedzieć, iż ewaluacja ma bardzo duże znaczenie, głównie przy dużych projektach, gdzie nie sposób w prosty sposób ocenić czy dany projekt, przyniósł zakładane rezultaty czy też nie.

Bardzo ważną zaletą, o której musimy pamiętać, jest tutaj to, iż badania ewaluacyjne, to badania prowadzone równolegle do przeprowadzania danego działania, wobec czego, możemy jeszcze trakcie wdrażania odpowiednich aspektów, sprawdzać czy otrzymywane efekty są zgodne z naszymi założeniami, a co za tym idzie, już w początkowych etapach, korygować narzędzia i metody pracy, aby nie czekać do samego końca ze sprawdzeniem czy działanie było dobrze wykonane. Przykład może być bardzo prosty. Wyobraźmy sobie jakąkolwiek duża inwestycję. W takich przypadkach, warto podzielić ja na etapy, i na każdy etap obliczyć stosowny budżet, oraz jakiekolwiek inne czynniki, które powinny być spełnione, aby proces mógł być dalej realizowany bez ryzyka, że coś pójdzie nie tak. To właśnie badanie ewaluacyjne, ma za zadanie dokładnie analizować przebieg całego procesu, i sprawdzać czy jego efekty są zgodne z założeniami. Dzięki badaniom ewaluacyjnym możemy także zapewnić sobie dodatkowe informacje na temat przebiegu danego działania, czy też procesu, oraz jeszcze bardziej go usprawniać w trakcie samego działania.

Widać więc bardzo wyraźnie, iż badania ewaluacyjne, mają dość spore znacznie, przede wszystkim w sektorze gospodarczym i biznesowym, aczkolwiek równie dobrze badania ewaluacyjne, mogą dotyczyć oświaty a nawet polityki. Trzeba tutaj jednak wiedzieć, iż w każdym z tych przypadków, będziemy musieli zastosować inne metody pracy z badaniami ewaluacyjnymi, w inny sposób pozyskiwać i analizować dane, aby w ostatecznym efekcie dostać pożądane wyniki, pozwalające na realną ocenę efektów działań, i ewentualne ich usprawnianie.